Проекти и идеи

Техника "Тръстиково стебло"

Материали за Sculpey

Ако желаете да се научите, как да направите от глина структура наподобяваща тръстиково стебло. Предлагаме Ви да изгледате този видео урок от Polyform.

background